- ในกรณีที่ต้องการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น Notebook,กล้อง Webcam,ไมค์โครโฟน,โปรเจ็คเตอร์,อุปกรณ์อื่นๆ หรือใช้สำหรับระบบออนไลน์ ขอให้แจ้งรายละเอียดด้วย
- หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ: งานโสตฯ โทร. 074-613-127 ต่อ 500 หรือ 501